Om oss

Utgångspunkten på Din Pedagog är att skolor är under ständig förändring och utveckling och därför måste ha en ständig beredskap för att kunna vara framgångsrika. Den beredskapen kan innebära att nya medarbetare behöver rekryteras, att personal- och ledningsgrupper behöver handledning, att man behöver förstärka sin organisation tillfälligt eller att man behöver extra stöd vid förändringsprocesser. Vårt mål är att vara en heltäckande partner i personal- och utvecklingsfrågor.

På Din Pedagog har inte bara våra konsulter, utan även våra konsultchefer och rekryterare, lång personlig erfarenhet från pedagogisk verksamhet. Vi menar att det krävs kunskap kring skola för att kunna bidra med hållbara lösningar. Vi värdesätter därför att såväl våra medarbetare som konsulter håller sig uppdaterade kring ny forskning och debatten kring Sveriges framtida skola.

Vi löser dina behov inom alla personalkategorier; rektor, lärare, elevhälsopersonal och olika typer av specialister. Våra kunder finns inom alla typer av skolor; stora och små, privata och offentliga, nystartade och väletablerade.

Vi börjar alltid med att gå igenom din skolas behov. Det gör vi för att förstå behoven och anpassa upplägget utifrån dem. Till exempel vad gäller organisation, målsättning och önskade kvalifikationer, men även omfattning av uppdraget. Därefter får ni ett förslag på upplägg samt en offert.