Handledning

Ibland behöver man ett bollplank. Handledning kan handla om att komplettera en ledare med en ledarskapspartner, en lärare med en erfaren pedagog eller att arbeta processinriktat med en grupp.

Din Pedagog har goda resultat och erfarenhet av såväl enskild handledning som handledning i grupp. Vi arbetar utifrån en strukturerad modell och kompletterar ofta handledningen med ledarprofiler och teamanalyser för att skapa förståelse för hur man kan använda sina olika egenskaper och förmågor på ett optimalt sätt.