Konsultförmedling

Våra kunder vänder sig till oss för att få tag i kvalificerad och behörig personal för såväl längre och kortare uppdrag. Självklart finns möjligheten att ta över våra konsulter till er organisation efter avslutat uppdrag. En lösning många nystartade eller växande organisationer väljer. Våra konsulter är ofta egna företagare, med flera års erfarenhet från skolans värld, som väljer att samarbeta med oss för att vi har ett stort kontaktnät, många uppdrag och de bästa annonskanalerna.

Vi förmedlar konsulter med bakgrund som skolledare, specialpedagog eller lärare med specialistkompetens, till exempel yrkeslärare.