Din pedagog är inte ett bemanningsföretag!

Vi har istället en intressant lösning med abonnemang på lärare. I abonnemanget ingår en personalansvarig från Din Pedagog. Redan från dag ett så är läraren anställd på skolan. Det gör det möjligt att ta över våra lärare utan rekryteringsarvode efter avtalstiden. Skolan bestämmer självklart längd och omfattning på abonnemanget. Vi löser även skolors behov av personalpooler med hjälp av abonnemang på timanställda lärare.